موسسه فرهنگی صالح

مدرسه ای برای زندگی

کانال اینستاگرام مدرسه صالح

شبکه مدارس برتر ایران

همکاری با گروه آموزشی منتا

This image for Image Layouts addon

نشریه دانش آموزی نامه صالح

افتخارآفرینان صالح در کنکور سراسری

مدرسه صالح

    مدرسه نیز مانند هر اجتماع انسانی دیگر، دارای ویژگی های شخصیتی غالب و مشخصی است که  می تواند شخصیت دانش آموزان را شکل داده و بر روی رفتار آن ها تاثیرات ماندگاری را باقی بگذارد. شخصیت یک مدرسه را در درجه اول موسسين، پايه گذاران مدرسه و تفکر مديران ارشد آن       مي سازند. بر اين پايه، کادر آموزشي و اجرايي انتخاب مي شوند. ذات مدرسه، شخصيت بچه ها را مي سازد. نوع گفتمان معلم نيز، شخصيت مي سازد. در مدرسه صالح، عملکرد دبيران، محيط آموزشي و دانش آموزان مهم است. در تفکر گردانندگان مجتمع صالح، انضباط، اخلاق مداري، مسووليت پذيري و سخت کوشي بيانگر شخصيت مدرسه صالح است. بدين معني که دانش آموزاني که وارد اين مجموعه مي شوند به اين ويژگي ها آراسته مي شوند. اگر دانش آموزي مي خواهد مسووليت پذيرد بار بيايد، سخت کوش باشد و ادب و احترام در رفتار او جزء صفات بارز باشد، به مدرسه اي همچون  مدرسه صالح مي آيد.     

Image

سه پر صالح

Image
Image
Image

ورزش تخصصی

Image
Image
Image

مهارت افزایی و آموزش پژوهش محور

Image
Image
Image

زنگ مهارت

Image
Image
Image

چرا صالح "بهترینموفقمناسب‌ترین" است؟

مدرسه صالح با شعار سختکوشی، شادابی و مهارت در راه تحقق اهداف آموزشی و فرهنگی گام می دارد.

Image

برنامه ریزی متوازن آموزشی

رکن اول موسسه، تدوين برنامه متوازن و جامع آموزشی و تقویم اجرایی سالانه  با تاکيد بر سخت کوشي بعنوان تنها عامل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است.

Image

دبيران فرهيخته

رکن دوم موسسه، همکاري با دبيران فرهيخته اي است که دغدغه علم و فرهنگ دارند و برای نیل به اهداف آموزشی تعامل سازنده اي با دانش آموزان دارند.

انتخاب صالح

Image