عکاسی

Image

  آشنايي با دوربين اولين قدم براي آموزش حرفه اي عکاسي به دانش آموزان است. اين دوربين مي تواند دوربين DSLR حرفه اي، دوربين کامپکت خانگي و يا حتي دوربين موبايل باشد. اما اساس عکاسي با هر وسيله اي که مي تواند عکس را ضبط کند، موضوع کادربندي است. با معرفي دوربين هاي حرفه اي که لنز و بدنه از هم جدا هستند نحوه کار با تنظيمات حالت دستي اين دوربين ها آموزش داده مي شود تا با محيط عکاسي حرفه اي آشنا شوند. با استفاده از تنظيمات خودکار، دوربين فرمان مي دهد که چه عکسي گرفته شود، ولي با تنظيمات دستي عکاس به دوربين فرمان مي دهد.

  در اين حالت، ميزان نوردهي، سرعت ديافراگم و ساير تنظيمات توسط عکاس تعيين مي شود. در ادامه، مثلث نور دهي که مهم ترين اصل در شناخت عکاسي است به دانش آموزان معرفي مي شود. مثل نور از ايزو، شاتر و ديافراگم تشکيل شده است که با کمک اين سه پارامتر بتوانند دوربين خود را تنظيم کنند. مرحله بعد، آموزش تکنيک هاي عکاسي از قبيل Bulb ( نوردهي طولاني) يا Panning (دنبال کردن سوژه با دوربین حین عکاسی) است. اما نکته اساسي در عکاسي، خلاقيت است. عکس زماني که مفهوم و محتوي داشته باشد، ديده مي شود و صرف رعايت کادر و ميزان نوردهي سبب نمي شود تا عکسي مخاطب را جذب کند. اين عکس مي تواند هنري، خبري يا هر ژانر ديگري باشد اما نکته کليدي بحث زيبايي شناسي در عکاسي است. پس از عکاسي، مرحله ويرايش تصوير و نور پردازي تصوير آموزش داده مي شود تا يک عکس با کادر بندي و نوردهي مناسب و يک مفهوم و محتوي خوب به بهترين و تاثيرگذارترين شکل در مقابل ديدگان مخاطب قرار گيرد.